2:18 pm - Çarşamba Aralık 14, 9177

IZHAR

Cumartesi, 31 Temmuz 2010, 1:21 | Tecvid | 0 Comment | Read 162 Times
by admin

İZHAR : Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse “ izhar “ olur İzhar harfleri altı tane olup aşağıya yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir

Şimdi bunları açık olarak olarak yazalım:

Bunları örneklerle birlikte görelim:

Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada ilk örnekte tenvinden sonra izhar harflerinden harfi gelmiştir İkinci örnekte de nunu sakinden (cezzimli nundan ) sonra üçüncü örnekte de nunu sakinden sonra izhar harflerinden “ha” harfi gelmiştir Gürüldüğü gibi bu üç örnekten sonra izhar harfleri gelmiştir İzharı okurken ihfa gibi genizden ve
tutularak değil de ; (tenvin ve nunu sakinden sonra gelen izhar harfi olursa) süratli bir şekilde okunur ve hiçbir şekilde tutulma olmaz

ÖRNEKLER

Yorum Yazmak İster misiniz...