İDĞAM-I MÜTECANİSEYN

| 31 Temmuz 2010 Yorum Yok

İDĞAM-I MÜTECANİSEYN

Cinsleri aynı olan harflerin birbirlerine idgam edilmeleridir. Cinsleri aynı olan harfler 8 tanedir.

Üç gruba ayrılırlar:

Yorum Yapın